FJERNAVLESNINGSSYSTEMER

Avlesningssystemer;
* Trådløse
*Via kabel

For vannmålere:

Temetra – drive by helintegrert avlesningssystem
Stasjonært trådløst avlesningssytem
Fjernavlesning via kabel

For varme/kjølemålere:

Equascan – walk by trådløst avlesningssystem. Bruker kan selv administrere avlesningen.
Fjernavlesning via kabel